NJORD er en virksomhed, som er drevet af trivsel og medarbejderpleje og derfor er vi i HR altid nysgerrige på, hvilke tiltag kan støtte op om dette. Leapeo er eksperter i onboarding så derfor var det naturligt for os at bruge deres viden og ekspertise, fortæller Connie Falkner, COO og fortsætter: Selvom vores onboarding fungerede før Leapeo, så manglede partnerne indsigt i, hvordan deres nye medarbejdere følte sig onboardet og modtaget i virksomheden. Ofte blev samtalerne mellem den nye medarbejder og partneren en slags løbende ‘mini-mus’ a la “hvordan går det?”. Dette gav ikke rum til at tale om de mere svære men vigtige emner, såsom forventningsafstemning og følelsen af at høre til i virksomheden.

NJORD bruger Leapeo’s onboarding dialogværktøj til at sikre en struktureret dialogramme omkring onboarding-samtalerne. Efter 1, 3, og 6 måneder svarer medarbejderen og lederen på et kort spørgeskema som følger de 6 onboarding kategorier. Svarene bliver automatisk sat op i en onboarding rapport som bruges i dialogen mellem den nye medarbejder og nærmeste leder.

Helene Emilie Dalager Christensen, HR-manager, fortæller: Med de strukturerede onboarding-samtaler kommer partnerne meget mere på banen som aktive medspillere i onboarding-forløbet af den nye medarbejder. Nu har partnerne en tydelig rolle i forløbet, og de har fået en klar forståelse af, hvad god onboarding indebærer og hvad deres ledelsesansvar er i processen. Fordi vi nu har data at tale ud fra, så skabes der et fortroligt rum for medarbejderen til at fortælle om deres start i firmaet, og hvor de føler sig usikre, hvilket er en stor hjælp for både leder og medarbejder.

Der skabes ro tilden svære samtale

Til den første onboarding-samtale har både medarbejder og partner udfyldt en survey om medarbejderens første måned i Njord. Den tager 4-5 min at udfylde og resulterer i en dialog rapport, som anvendes til samtalen. I rapporten er det tydeligt, hvor medarbejderen føler sig onboardet, og hvor medarbejderen har brug for ekstra støtte eller opklarende dialog, samt hvorledes partneren vurderer situationen.

Det kan vise sig, at medarbejderen scorer sig selv højt i faglighed, mens partneren scorer medarbejderen lavt. For lederen er det udtryk for, at medarbejderen stadig har en del af lære i det faglig område, hvilket er helt normalt. Men hvis det ikke bliver italesat kan medarbejdere får en opfattelse af, at han eller hun ikke er god nok. Rapporten gør, at vi får sat ord på forventningerne og det har en rigtigt stærk effekt på det gode samarbejde,” fortæller Helene.

Øget trivsel

Njord er et advokatfirma med store ambitioner og et højt fagligt vidensniveau, så det er vigtigt at der skabes et rum, hvor den nye medarbejder kan tale åbent og ærligt om de stejle læringskurver eller udfordrende oplevelser med kollegaer eller kunder.

Leapeo’s Onboardingmodel

På baggrund af globale studier og mangeårig erfaring med onboarding har Leapeo udviklet Onboarding Modellen© Modellen kortlægger den de vigtigste elementer til at skabe og styre en struktureret onboarding-proces.

Onboardingmodellen består af 6 kategorier og 18 attributter, som kan bruges til at identificere, hvor man som virksomhed har lagt sit fokus i onboarding-programmet, og omvendt hvor det kunne være en fordel at intensivere indsatsen.

De 6 onboarding kategorier

 • Kultur
 • Regler
 • Netværk
 • Samarbejde
 • Kompetencer
 • Resultater

Leapeo’s onboarding dialog rapport

Dialog rapporten giver lederen specifik viden om, hvor den nye medarbejder er i deres onboarding, og hvad der skal sættes fokus på for at sikre en god og hurtigere time to performance.

Processen

 • Den nye medarbejder svarer på et spørgeskema vedr. deres onboarding
 • Lederen modtager et link til Onboarding rapporten
 • Lederen får direkte anvisninger til, hvad der skal sættes fokus på i onboarding dialogen

Rapporten indeholder bl.a.

 • Overordnet indeks tal på onboarding
 • Data på hver af de 6 onboarding kategorier
 • Identifikation af de 3 vigtigste områder at sættes fokus på